Vi utfører

Vi utfører alt innen entreprenørtjenester

Vi ønsker å være en problemløser for våre kunder.

Sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører utfører vi følgende tjenester:

 • Utgraving og opparbeidelse av boligtomter, hyttetomter og industritomter.
 • Alt innen vann- og avløpsgrøfter
 • Søknad og opparbeidelse av Avløpsanlegg for hus/hytter
 • Opparbeiding av bolig- og hyttefelt med all infrastruktur
 • Kommunaltekniske anlegg
 • Alle typer tørrmurer
 • Sprenging
 • Masseforflytting
 • Transport av maskiner og utstyr
 • Sortering av masser
 • Levering av ferdigmasser som pukk,matjord,grus og andre masser
 • Brøyting og Strøing

Tomt Golf Alpin