Levering av masser

Vi leverer alt av masser til ditt prosjekt.

Du kan hente selv eller vi leverer ferdig tilkjørt dit du vil

Levering av masser

 

Vi har disse type masser:

Knuste masser:

 • Strøpukk 4-8 mm
 • Pukk 8-12 mm
 • Pukk 12-22 mm
 • Subbus 0-8 mm
 • Subbus 0-4 mm
 • Bærelag 0-32 mm
 • Maskinkult 20-120 mm
 • Sprengstein

Sikta masser:

 • Kabelgrus 0-6 mm 
 • Sikta grus 0-20 mm
 • Sikta Kultstein 20-60 mm
 • Sikta Kultstein 60-100 mm
 • Naturpukk 8-24 mm
 • Sikta Grovstein
 • Matjord finsikta 15 mm
 • Matjord grovsikta 30 mm
 • Støypesand
 • Pussesand

For bestilling eller behov for andre masser, kontaktinfo her