Levering av masser

Alle henvendelser som gjelder bestilling av pukk,kult og andre masser gjøres til:

Rune Eikre

mob. 918 41 200

rune@hemsedal-maskinlag.no