Infrastruktur hyttefelt

Vi har god kompetanse på opparbeidelse av vei,vann og avløp i hyttefelt og boligfelt. 

Alt ifra mindre oppdrag til 2-3 tomter og til de større feltutbygginger med 20-30 tomter. 

Vi har jobber for mange private utbyggingsselskap og for Hemsedal Kommune. 

Ønsker du mer info kontaktinfo finner du her

Vegbygging hyttefelt

 

V/A hyttefelt